Dowcip: Zdarzyło się pewnego razu, że Unia Europejska posiadła złomowisko w samym środku pustyni.

Zdarzyło się pewnego razu, że Unia Europejska posiadła złomowisko w samym środku pustyni.

 

Unia orzekła, że ktoś może dokonać kradzieży ze złomowiska, zatem stworzyła stanowisko nocnego stróża i zatrudniła do tej pracy człowieka.

 

Następnie Unia powiedziała:
– Jak stróż nocny może wykonywać swoją pracę, kiedy nie dostał instrukcji?

 

Stworzyła zatem Unia Dział Planowania i zatrudniła dwoje ludzi
– jednego do pisania instrukcji, drugiego do odmierzania czasu pracy.

 

Następnie Unia Europejska rzekła:
– Skąd mogę wiedzieć, czy nocny stróż wykonuję swą pracę prawidłowo?

 

Zatem Unia stworzyła dział Kontroli Pracy i zatrudniła dwoje ludzi, jednego do zbadania problemu, a drugiego do pisania raportów.

 

Następnie Unia powiedziała:
– W jakiś sposób należy tym wszystkim ludziom płacić.

 

Unia stworzyła więc stanowisko referenta do spraw obliczania czasu pracy i księgowego, po czym zatrudniła na te stanowiska dwoje ludzi.

 

I rzekła Unia:
– Kto będzie odpowiadał za tych ludzi?

 

I Unia stworzyła Dział Administracji i zatrudniła w nim troje ludzi
– kierownika administracyjnego, jego zastępcę i sekretarkę.

 

I Unia oznajmiła:
– Przez rok przekroczyłam budżet o 18 tysięcy, muszę zatem dokonać cięć w budżecie.

 

I zwolniła Unia z pracy nocnego stróża.

Komentarze

Loading...
error: Content is protected !!