Kawał: Kowalski w gabinecie szefa… :)

– Kowalski proszony do gabinetu szefa.
– Szef mnie wzywał?
– Kowalski, wszystkie komputery w firmie są zablokowane, tylko wyświetla się napis

 

„Jeśli nie spełnisz wszystkich żądań związku zawodowego, to komputery nie zostaną odwieszone.”
Nie mam dowodów, ale jestem pewny Kowalski, że to ty założyłeś

 

związek zawodowy i zablokowałeś komputery.
– Dlaczego szef jest pewny, skoro nie ma dowodów?
– Ponieważ jest to firma dwuosobowa.

Komentarze

Loading...
error: Content is protected !!