Kawał: Facet woła żonę

Facet grzebie coś przy kontakcie czy innych tam kabelkach, woła żonę:

 

– Jadźka, potrzymaj mi ty ten kabelek.

 

Żona bierze kabelek i pyta:
– No i co?

 

– Nic..

 

– Widać faza jest w drugim…

Komentarze

Loading...
error: Content is protected !!