Kawał: Studenci w Polsce

Pan Bóg wysłał anioła na przeszpiegi, żeby zobaczył jak idzie studentom w Polsce. Niedługo anioł wrócił.

– AWF pije, politechnika pije, medycyna pije.

 

Następnym razem:
–AWF pije, politechnika uczy się, medycyna pije.

 

Następnym:
–AWF uczy się, politechnika kuje, medycyna pije.

 

Następnym, tuż przed egzaminami:
–AWF kuje, politechnika kuje, medycyna modli się.

 

 

Pan Bóg:
– Medycyna zda.

Komentarze

Loading...
error: Content is protected !!