Kawał dnia: Dyrektor i sekretarka

Dyrektor przychodzi do pracy po urlopie. Wita go sekretarka.
– Panie dyrektorze, mam dla pana dwie wiadomości: jedną złą, drugą dobrą.

– To najpierw ta zła.
– Niestety, od dwóch tygodni nie jest pan już dyrektorem.

– A ta dobra wiadomość?
– Będziemy mieli dziecko!

Komentarze

Loading...
error: Content is protected !!