Kawał: Facet z mówiącym kotem … :)

Przychodzi facet z mówiącym kotem do łowcy talentów. Gość musi zademonstrować zdolności kota, więc zadaje mu pytanie:

 

 

– Jak się nazywa drobny węgiel?
– Miał! – odpowiada kot.
Potem facet pyta:

 

 

– Jaka jest forma czasu przeszłego czasownika ,,mieć” w trzeciej osobie rodzaju męskiego?
Na co kot odpowiada:

 

 

– Miał!
Łowca talentów wyrzuca obu na ulicę. Na ulicy kot wstaje, otrzepuje się i mówi:
– O co mu chodzi, czy ja mówiłem niewyraźnie?

Komentarze

Loading...
error: Content is protected !!